Tjänster

Hur går det till?

 

De flesta byggåtgärder som genomförs är bygglovpliktiga och kräver bygglov från byggnadsnämnden i den kommun du bor i. För att kommunen ska kunna fatta ett beslut om bygglov krävs att du skickar in en ansökan om bygglov med tillhörande handlingar, dvs ritningar och kartor. Dessa handlingar kan vi på byggritningar.com hjälpa dig med att ta fram till ett betydligt lägre pris än om du skulle vända dig till en traditionell arkitektfirma.

 

Vi på byggritningar.com kan hjälpa dig med alla typer av bygglovhandlingar som du behöver.

 

Nedan beskrivs steg för steg hur processen går till för de vanligaste åtgärderna.

 

Tillbyggnad

Ska du göra en tillbyggnad av en byggnad gör du så här:

 

- Leta fram ritningar och kartmaterial som finns på det befintliga huset, har du inte dessa vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun så hjälper dom dig att få dessa.

 

- Skissa på de befintliga ritningarna hur du vill att din tillbyggnad ska se ut och vilka mått du önskar.

 

- Ta några fotografier på den befintliga byggnaden.

 

- Skicka in allt material till info@byggritningar.com

 

- Du får ett kostnadsförslag inom 48 timmar.

 

- Inom 5 arbetsdagar får du ritningen mailad till dig i PDF-format och efter ytterligare någon dag får du ritningarna i brevlådan i format A3.

 

- En faktura skickas med e-post till dig.

 

Nybyggnad

Ska du göra en nybyggnad av en byggnad gör du så här:

 

- Beställ en nybyggnadskarta om du ska bygga ett bostadshus eller en baskarta om du ska bygga en komplementbyggnad (garage, förråd etc) från din kommun.

 

- Skissa på hur du vill att byggnaden ska se ut med så mycket information som möjligt.

 

- Skicka in allt material till info@byggritningar.com

 

- Du får ett kostnadsförslag inom 48 timmar.

 

- Inom 5 arbetsdagar får du ritningen mailad till dig i PDF-format och efter ytterligare någon dag får du ritningarna i brevlådan i format A3.

 

- En faktura skickas med e-post till dig.

 

 

 

____________________________________

info@byggritningar.com