Bygglovsritningar

Här nedan visas exempelritningar på bygglovsritningar vi tagit fram i olika projekt

 

________________________________________________________________

Tillbyggnad av enbostadshus med balkonger i Stockholm stad

____________________________________________

Tillbyggnad av fritidshus i Flens kommun

 

______________________________________________

Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje kommun